Thứ Tư, ngày 14 tháng 4 năm 2021        
     
 
   Giới thiệu
  
  Thư ngỏ kêu gọi hội viên đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt  
11/11/2020 | Tác giả: Cộng tác viên
       
   
  THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  
19/10/2020 | Tác giả: Anh Đào

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NĂM 2020


       
   
  QUY CHẾ Đầu tư sáng tác Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp năm 2017 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-LHHVHNT, ngày 04/4/2017 Của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Đồng Tháp  
26/04/2017 | Tác giả: Anh Đào

- Căn cứ hướng dẫn của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về công tác đầu tư năm 2017.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, để chào mừng Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp xây dựng Quy chế đầu tư sáng tác VHNT Đồng Tháp năm 2017 với những nội dung như sau:

 

       
   
  HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC NĂM 2013  
12/03/2013 | Tác giả: Cộng tác viên
  Vừa qua, ngày 11/03/2013 Hội Văn học nghệ thuật Đồng Tháp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013, tại hội trường Hội Văn học nghệ thuật Đồng Tháp.
       
   
  Đại hội Công đoàn Cơ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2012 – 2015  
25/07/2012 | Tác giả: Nguyễn Trọng Quế

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Đại hội CĐCS, nhiệm kỳ 2012 – 2015, tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức, nhiệm kỳ 2013 – 2018, chiều 24/ 7 / 2012, CĐCS Hội VHNT tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội CĐCS, nhiệm kỳ 2012 – 2015.

       
   
  Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp năm 2012  
20/03/2012 | Tác giả: Cộng tác viên
Ngày 15 tháng 2 năm 2007, CHủ tịch Hội VHNT Đồng Tháp đã ký quyết định ban hành quy chế Giải thưởng VHNT Đồng Tháp năm 2012, cụ thể như sau:
       
   
  Các quyết định của UBND Tỉnh công nhận Ban vận động và công nhận việc thành lậo Hội VHNT Đồng Tháp  
10/05/2011 | Tác giả: Nguyễn Thành Thu
Nhân kỷ niện 25 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp (21/6/1986 - 21/6/2011), xin giới thiệu các Quyết định của UBND Tỉnh  công nhận Ban vận động thành lập Hội và quyết định thành lập Hội Văn học nghệ thuật Đồng Tháp. Đây là các tư liệu quan trọng thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với hoạt động văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ ở tỉnh nhà.
       
   
  Danh sách hội viên các Hội chuyên ngành Trung ương  
02/04/2011 | Tác giả: Hội Văn học Nghệ thuật
       
   
  Danh sách hội viên  
01/04/2011 | Tác giả: Hội Văn học Nghệ thuật
       
   
  Danh sách Ban Chấp hành Hội VHNT nhiệm kỳ 2007 - 2012  
01/04/2011 | Tác giả: Hội Văn học Nghệ thuật
       
   
  Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết 23 Bộ Chính trị  
31/03/2011 | Tác giả: Hội Văn học Nghệ thuật
       
   
  Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật (Nhiệm kỳ 2007 - 2012)  
30/03/2011 | Tác giả: Hội Văn học Nghệ thuật
       
   
  
 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |