Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  01/02/2016  
  Xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở Tân Hồng Tác giả: Nam Ngân  
         Là một trong những địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh (QP-AN) của tỉnh Đồng Tháp, Huyện ủy, UBND huyện Tân Hồng đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện biên giới Tân Hồng.  
 
 

                                                                                                             Sản xuất rau an toàn ở Long Thuận (ảnh cho bài Phát triển kinh tế ở huyện biên giới Hồng Ngự).JPG

              Sản xuất rau an toàn ở Long Thuận

 


        Tân Hồng là huyện biên giới của tỉnh Đồng Tháp, toàn huyện có 03 xã biên giới: Tân Hộ Cơ, Bình Phú và Thông Bình tiếp giáp với tỉnh Pray Veng của Vương quốc Cam-pu-chia, với hai cửa khẩu: Cửa khẩu Thông Bình và Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà nên việc xây dựng, củng cố nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn càng trở nên quan trọng.

       Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc luôn đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải thường xuyên xây dựng, củng cố và hoàn thiện nền QPTD, gắn thế trận QPTD với thế trận ANND. Tập trung xây dựng thế trận QPTD ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên địa bàn, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

       Trong xây dựng thế trận QPTD, Tân Hồng luôn kết hợp chặt chẽ giữa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với xây dựng, củng cố nền QPTD trên từng địa bàn; xây dựng các khu dân cư, cụm, tuyến dân cư, xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng như: Hệ thống giao thông, giáo dục - đào tạo, bưu chính viễn thông, các trạm y tế xã. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn đã được nhựa hóa, bê tông hóa và lót đal, đảm bảo lưu thông thuận tiện cả hai mùa mưa nắng. Các tiêu chí về giáo dục, bưu chính viễn thông, chợ… đều phát triển. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ càng được khẳng định.

       Để xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện, Tân Hồng chú trọng việc tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của cấp trên. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt nhằm tạo sự thống nhất về quan điểm, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Bồi dưỡng kiến thức QP - AN có hiệu quả sẽ giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng tình hình nhiệm vụ của địa phương, của đất nước; từ đó, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Theo Thượng tá Trương Hồng Kha – Phó chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hồng - Trong năm 2015, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương (QP- QSĐP), các chỉ tiêu về công tác sẵn sàng chiến đấu; điều chỉnh kế hoạch; xây dựng lực lượng; động viên, tuyển quân, tuyển sinh; tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; giáo dục QP - AN; công tác Đảng, chính trị và hậu cần kỹ thuật đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các ngành chức năng như: Phòng Văn hóa Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thanh huyện tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục QP - AN nhân các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị của quốc gia, của địa phương như: Ngày Quốc phòng toàn dân; Ngày Biên phòng toàn dân; Luạt nghĩa vụ quân sự; Luật Biên giới; Hiệp ước; Quy chế biên giới… Hội đồng giáo dục QP - AN các cấp được củng cố, ngày càng phát huy vai trò tham mưu, giúp cấp uỷ, chính quyền đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục QP - AN phù hợp với từng loại đối tượng.

       Cùng với việc xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, huyện Tân Hồng luôn coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, đạt tỷ lệ theo quy định, bảo đảm độ tin cậy về chính trị, thực sự là nòng cốt bảo vệ địa phương, cơ sở. Lực lượng DQTV được tổ chức đến tổ nhân dân tự quản và địa bàn dân cư. Để phát huy vai trò của lực lượng DQTV, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hồng đã tổ chức cho cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn Luật giáo dục QP – AN do tỉnh tổ chức. Đối với lực lượng dự bị động viên, cơ quan quân sự các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định về phúc tra, đăng ký, sắp xếp, quản lý và chi trả phụ cấp trách nhiệm đúng theo Pháp lệnh.

       Nhiệm vụ xây dựng thế trận QPTD của Tân Hồng còn được thể hiện rõ trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Những năm qua, huyện Tân Hồng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huy động sức mạnh toàn dân, thực hiện xây dựng thế trận QPTD, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp ở địa phương.

        Là huyện biên giới nên huyện Tân Hồng đã phối hợp chặt chẽ giữa quân sự, công an và biên phòng thành lập Tổ tuần tra cột mốc, đường biên ở ba xã biên giới. Mô hình này hoạt động có hiệu quả, đảm bảo sự bình yên cho người dân vùng biên. Xây dựng lực lượng sẵn sàng ứng cứu, giúp dân khi có thiên tai, hỏa hoạn…tạo sự gắn kết keo sơn “tình quân dân cá nước” được Đảng ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu.

       Đất nước đang hội nhập sâu, rộng với các nước trong khu vực và thế giới, nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức. Người Việt Nam nói chung, huyện Tân Hồng nói riêng sẽ là công dân của cộng đồng khối ASEAN. Việc giao lưu giữa các nước càng trở nên thuận lợi thì nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, gắn thế trận QPTD với thế trận ANND nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, chủ quyền biên giới, đảm bảo sự bình yên cho người dân càng phức tạp và cấp bách hơn bao giờ hết, nhất là ở các vùng biên giới, trong đó có huyện Tân Hồng.

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  Nguyễn Trọng Quế ( bao VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |