Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021        
     
 
   Trong tỉnh
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/08/2019  
  Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW  
 

Sáng ngày 15/8/2019, Tỉnh ủy Đồng tháp tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

 
 
 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Kim Loan- Ủy viên Ban Thường vụ -Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đảng bộ các huyện, thị, thành phố; các Sở, ban, ngành tỉnh.

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, các cấp ủy, chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân – thiện - mỹ. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng giáo dục không ngừng tăng lên. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện. Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" đạt được những kết quả quan trọng. Môi trường văn hóa, văn học nghệ thuật từng bước được cải thiện. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả. Các hoạt động giao lưu, đối ngoại, hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, du lịch với một số nước trong khu vực được tăng cường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh các vấn đề xây dựng hình ảnh con người văn hóa trên tất cả các lĩnh vực; giáo dục, đào tạo định hướng cho giới trẻ; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, thực hiện văn minh trong tổ chức tiệc tùng; nâng cao chất lượng giáo dục khuyến học, khuyến tài; việc xây dựng, quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của tỉnh trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW trong thời gian tới, đồng chí Lê Minh Hoan đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực văn hóa, thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết gắn với những tư tưởng, quan điểm mới về văn hóa và con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng con người nhất là đối với thế trẻ; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, với các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân qua đó phát huy giá trị tài sản văn hóa và  tạo dựng hình ảnh con người Đồng Tháp....

Tại Hội nghị, có 11 tập thể và 04 cá nhân được trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Top of Form

 

Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị.JPG

Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị


Họa sĩ Dương Quản Đại - Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp phát biểu tham luận hội nghị.JPG

Họa sĩ Dương Quản Đại - Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp phát biểu tham luận tại Hội nghị

Bí thư Lê Minh Hoan trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Quang cảnh Hội nghị.JPG

Quang cảnh Hội nghị 


 

 
     
  Thu Truyền ( báo VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |