Thứ Tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021        
     
 
   Trong tỉnh
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  27/11/2010  
  HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN IX(2010-2015)  
 

Từ ngày 25 đến 26 tháng 11 năm 2010, Tỉnh uỷ Đồng tháp tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần IX(2010-2015)cho 350 cán bộ chủ chốt  trong tỉnh.

 
 
 

Các đại biểu được tiếp thu nghị quyết qua các chuyên đề: Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 5 năm lần VIII và phương hướng nhiệm kỳ IX trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; văn hoá-xã hội; an ninh-quốc  phòng; xây dựng Đảng, kiện toàn nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị. Sau mỗi chuyên đề là đề án: Phát triển giao thông, giáo dục, xây dựng nông thôn mới…

Báo cáo 2005-2010 và Phương hướng 2010-2015, phần văn hoá-xã hội, ở lĩnh vực văn học- nghệ thuật, Nghị quyết lần IX nêu: “ Hoạt động văn học -nghệ thuật  từng  bước đáp ứng đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân…; một số tác phẩm văn học nghệ thuật đạt giải cao ở trong và ngoài nước.”. “Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền về vai trò, nhiệm vụ của văn học nghệ thuật, tạo môi trường thuận lợi để văn nghệ sĩ sáng tạo những tác phẩm có chất lượng cao. Phát huy vai trò tập hợp, quản lý và định hướng sáng tác của Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh. Kịp thời khen thưởng, tôn vinh và động viên văn nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp văn hoá-nghệ thuật”.

Sau hội nghị này, các cơ ngành và địa phương có kế hoạch quán triệt nội dụng Nghị quyết lần IX(2010-2015) cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong hệ thống chính trị các cấp.

 
     
  Minh Hà ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |