Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021        
     
 
   Trong nước
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/10/2010  
  Thông báo Hội nghị  
 

Tại Hà Nội, từ 6 đến 9 tháng 10 năm 2010, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khóa VIII) đã tiến hành phiên họp tòan thể lần thứ hai. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự kỳ họp.

 
 
 

1. Hội nghị tiếp tục hoàn chỉnh Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam khoá VIII (sửa đổi) trình Bộ Nội vụ phê duyệt.

2. Hội nghị thảo luận và thông qua Chương trình hoạt động toàn khoá của Ban Chấp hành, tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Phát huy mọi tiềm năng sáng tạo, nâng cao chất lượng sáng tác, phấn đấu để có thêm nhiều tác phẩm hay.

- Nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình, đáp ứng yêu cầu mới của sáng tạo và tiếp nhận văn chương.

- Củng cố, kiện toàn, đổi mới toàn diện công tác xây dựng Hội về tổ chức, bộ máy, hội viên theo hướng chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp hoá.

- Trên cơ sở rà soát, quy hoạch lại để nâng cao chất lượng đội hình báo chí, xuất bản của Hội.

- Đẩy mạnh giao lưu hội nhập và quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài

3. Thông qua Quy chế làm việc Ban Chấp hành; thông qua Quy chế tài chính của Hội, cho ý kiến bước đầu sửa đổi Quy chế giải thưởng, Quy chế kết nạp hội viên, Quy chế đầu tư và các quy chế khác để thông qua vào kỳ họp gần nhất.

4. Phân công công tác các uỷ viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.

NHÀ THƠ HỮU THỈNH, CHỦ TỊCH HỘI

- Phụ trách chung

- Phụ trách khối các cơ quan báo chí, xuất bản của Hội.

NHÀ VĂN NGUYỄN TRÍ HUÂN, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

- Tổng biên tập báo Văn nghệ

- Phụ trách công tác tài chính, ngân sách, công sản của Hội.

NHÀ VĂN LÊ QUANG TRANG, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

- Phụ trách khu vực phía Nam, các cơ quan đại diện phía Nam của Hội.

- Chỉ đạo công tác lý luận, phê bình văn học.

NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

- Trưởng ban Sáng tác

- Phụ trách công tác quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài.

NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ THU HUỆ, UỶ VIÊN THƯỜNG VỤ

- Phụ trách Hãng phim Hội Nhà Văn Việt Nam,

- Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam

- Phụ trách công tác truyền hình văn học, nhà văn nữ; xã hội hoá văn học.

NHÀ VĂN KHUẤT QUANG THUỴ, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

- Trưởng ban Kiểm tra

- Phụ trách Website của Hội.

NHÀ THƠ NGUYỄN HOA, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

- Trưởng ban Tổ chức -Hội viên

- Trưởng ban công tác nhà văn khối cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam.

NHÀ VĂN ĐÀO THẮNG, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

- Trưởng ban Văn học đề tài.

NHÀ VĂN VÕ THỊ XUÂN HÀ, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

- Trưởng ban Những người viết văn trẻ.

NHÀ VĂN TRUNG TRUNG ĐỈNH, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

- Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

NHÀ VĂN PHAN TRỌNG THƯỞNG, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

- Trưởng ban công tác nhà văn khu vực các cơ quan Trung ương

- Phụ trách công tác lý luận phê bình văn học của Hội.

NHÀ VĂN ĐÌNH KÍNH, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

- Trưởng ban công tác nhà văn khu vực các tỉnh phía Bắc và Bắc Miền Trung.

NHÀ THƠ VĂN CÔNG HÙNG, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

- Trưởng ban công tác nhà văn khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên.

NHÀ VĂN TRẦN ĐỨC TIẾN, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

- Trưởng ban công tác nhà văn khu vực Đông Nam Bộ.

NHÀ VĂN VŨ HỒNG, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

- Trưởng ban công tác nhà văn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

- Phụ trách Website Văn nghệ Đồng bằng Sông Cửu Long

5. Thành lập Ban Văn học đề tài kế tục công việc của các ban Văn học quốc phòng - an ninh, thiếu nhi, các dân tộc thiểu số.

6. Giao công tác nhà văn nữ, nhà văn cao tuổi về Ban Tổ chức Hội viên.

7. Thành lập Ban Kiểm tra, các Hội đồng văn học, Ban Văn học đề tài, Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam khoá VIII (2010-2015) gồm các nhà văn sau:

I/ Ban Kiểm tra:
1 Khuất Quang Thuỵ, Trưởng ban
2 Bùi Thanh Minh
3 Đức Ban, Uỷ viên
4 Nguyễn Bính Hồng Cầu, Uỷ viên
5 Hải Đường, Uỷ viên
6 Lò Cao Nhum, Uỷ viên
7 Trịnh Thanh Phong, Uỷ viên
8 Huỳnh Thạch Thảo, Uỷ viên
9 Đàm Chu Văn, Uỷ viên.

II/ Hội đồng Văn xuôi:
1 Nguyễn Khắc Trường, Chủ tịch
2 Sương Nguyệt Minh
3 Y Ban, Uỷ viên
4 Lê Minh Khuê, Uỷ viên
5 Thái Bá Lợi, Uỷ viên
6 Bảo Ninh, Uỷ viên
|7 Trần Văn Tuấn, Uỷ viên
8 Tô Hải Vân Uỷ viên
9 Bão Vũ, Uỷ viên

III/ Hội đồng Thơ:
1 Bằng Việt, Chủ tịch
2 Ngô Thế Oanh
3 Đặng Huy Giang, Uỷ viên
4 Trương Nam Hương, Uỷ viên
5 Thi Hoàng, Uỷ viên
6 Inrasara, Uỷ viên
7 Dương Kiều Minh, Uỷ viên
8 Tuyết Nga, Uỷ viên
9 Trần Quang Quý, Uỷ viên

IV/ Hội đồng Lý luận phê bình:
1 Lê Thành Nghị, Chủ tịch
2 Mai Quốc Liên
3 Dương Trọng Dật, Uỷ viên
4 Trịnh Bá Đĩnh, Uỷ viên
5 Nguyễn Đăng Điệp, Uỷ viên
6 Hồ Thế Hà, Uỷ viên
7 Chu Văn Sơn, Uỷ viên
8 Trần Đình Sử, Uỷ viên
9 Lưu Khánh Thơ, Uỷ viên

V/ Hội đồng Văn học Dịch:
1 Nguyễn Văn Dân Chủ tịch
2 Phạm Văn Ba
3 Quang Chiến Uỷ viên
4 Nguyễn Hữu Dũng Uỷ viên
5 Trương Đăng Dung Uỷ viên
6 Trần Đình Hiến Uỷ viên
7 Lê Đăng Hoan Uỷ viên
8 Lê Xuân Quỳnh Uỷ viên
9 Lê Bá Thự Uỷ viên

VI/ Ban Văn học đề tài:
1 Đào Thắng Trưởng ban
2 Ngô Vĩnh Bình
3 Cao Duy Sơn
4 Trần Quang Đạo Uỷ viên
5 Lê Phương Liên Uỷ viên
6 Nguyễn Tùng Linh Uỷ viên
7 Mai Phương Uỷ viên
8 Phùng Thiên Tân Uỷ viên
9 Chu Thị Thơm Uỷ viên

VII/ Ban Nhà văn Trẻ:
1 Võ Thị Xuân Hà Trưởng ban
2 Nguyễn Đình Tú
3 Phong Điệp Uỷ viên
4 Nguyễn Danh Lam Uỷ viên
5 Trần Huyền Sâm Uỷ viên
6 Nguyễn Ngọc Tư Uỷ viên
7 Phan Huyền Thư Uỷ viên
8 Đỗ Bích Thuý Uỷ viên
9 Hữu Việt Uỷ viên

8. Thành lập Hội đồng Chung khảo giải thưởng văn học năm 2010 của Hội, gồm:
- Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội - Chủ tịch Hội đồng
- Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó Chủ tịch Hội - Phó Chủ tịch Hội đồng
- Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội - Uỷ viên
- Nhà văn Lê Quang Trang, Phó Chủ tịch Hội - Uỷ viên
- Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Uỷ viên Thường vụ - Uỷ viên
- Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội đồng Thơ - Uỷ viên
- Nhà văn Nguyễn Khắc Trường, Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi - Uỷ viên
- Nhà thơ Lê Thành Nghị, Chủ tịch Hội đồng Lý Luận phê bình- Uỷ viên
- Nhà văn Nguyễn Văn Dân, chủ tịch Hội đồng văn học dịch, Ủy viên

Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2010
TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
Chủ tịch
(Đã ký)
Hữu Thỉnh

 
     
  Bạch Phần ( Theo vannghesongcuulong.org.vn)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |