Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  03/04/2017  
  THÔNG BÁO  
 

Cuộc vận động viết tác phẩm Văn nghệ Dân gian lần thứ I - năm 2017

 
 
 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI LIÊN HIỆP VHNT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                

   Số: 35/TB-HLHVHNT              Thành phố Cao Lãnh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về Cuộc vận động viết tác phẩm Văn nghệ Dân gian

lần thứ I - năm 2017

 

 


Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Đồng Tháp; căn cứ Kế hoạch hoạt động nhiệm kì 2012 - 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Phân hội Văn nghệ Dân gian (VNDG); nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố phong trào viết tác phẩm VNDG một cách rộng khắp và bền vững, qua đó, góp phần thẩm định, đánh giá, định hướng hoạt động, đồng thời tập hợp số lượng tác phẩm có chất lượng cao, phục vụ xuất bản sách, in ấn trên báo chí cho năm 2017 và các năm sau, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp tổ chức Cuộc vận động viết tác phẩm VNDG lần thứ I năm 2017.

 

1. Thời gian: Cuộc vận động bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày 15/4/2017 đến hết ngày 31/10/2017.

 

2. Thể loại, nội dung và thể thức:

- Tất cả các tác phẩm sưu tầm, nghiên cứu, biên khảo... về VNDG;

- Khuyến khích các tác phẩm về VNDG Đồng Tháp;

- Bài viết phải là tác phẩm mới, chưa sử dụng hay công bố với bất cứ hình thức nào;

- Bài viết đánh máy vi tính, trên khổ giấy A4, độ đài tối thiểu: 20 trang, kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, cách dòng: 1;

- Mỗi tác giả chỉ gửi 01 tác phẩm.

 

3. Đối tượng:

- Tất cả hội viên và cộng tác viên của Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp;

- Đối tượng khuyến khích tham dự: Tất cả hội viên thuộc Phân hội VNDG, Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp.

 

4. Quyền lợi và chế độ:

- Tác phẩm tham gia cuộc vận động (qua thẩm định, đạt yêu cầu về chất lượng) được trả tiền nhuận bút ban đầu theo các mức sau:

 

STT

Độ dài tác phẩm (số trang)

Tiền (VND - 1 tác phẩm)

1

Từ 20 trang đến dưới 100 trang

800.000

2

Từ 100 trang trở lên

1.000.000

 

- Ngoài ra, tác phẩm được chọn đăng Báo Văn nghệ Đồng Tháp (hoặc báo chí khác) sẽ được hưởng chế độ nhuận bút hiện hành; đồng thời, được quyền gửi xét đầu tư tác phẩm năm 2017.

 

5. Gửi bài: Gửi đồng thời:

+ Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp - số 54, Lý Thường Kiệt, Phường I, Thành phố Cao lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. Ngoài phong bì ghi rõ: Bài tham gia Cuộc vận động viết tác phẩm VNDG lần thứ I năm 2017;

+ Gửi email theo địa chỉ: caivanthai@gmail.com.

 

6. Liên hệ: Mọi thông tin, xin liên hệ: Ông Cái Văn Thái, điện thoại: 0913938614; email: caivanthai@gmail.com.

 

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp rất mong nhận được sự ủng hộ và tích cực tham gia của các chuyên ngành, anh chị em hội viên và cộng tác viên.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH

- Các chuyên ngành (để thông báo                                                    Phạm Khiêm

 toàn thể hội viên);                                                                                    (đã ký)                                                          

- Thường trực Hội;

- Lưu VT, VNDG (T).

 
     
  Thai Sắc ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật
 • HƯƠNG XUÂN (15/02/2019)

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |