Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019        
     
 
   Báo văn nghệ Đồng Tháp
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/08/2016  
  THÔNG BÁO (Số 02) Cuộc thi ảnh nghệ thuật năm 2016  
 
THÔNG BÁO (Số 02)

Cuộc thi ảnh nghệ thuật năm 2016

Chủ đề “Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh Đồng Tháp” 
 
 
 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Độc lập    Tự do    Hạnh phúc

Số: 79 /TB - HLHVHNT

                      Đồng Tháp, ngày 25 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO (Số 02)

Cuộc thi ảnh nghệ thuật năm 2016

Chủ đề “Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh Đồng Tháp” 

 Kính gửi:

-     Sở Văn hóa Thể thao & Du Lịch TP. HCM và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL;

-     Hội VHNT các Tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh;

-     Hội viên nhiếp ảnh các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và TP.HCM.

 

Thực hiện Đề án phát triển Du lịch của tỉnh Đồng Tháp và góp phần đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Đồng Tháp trong thời kỳ phát triển, hội nhập;

Căn cứ kế hoạch phối hợp số 27/KHPH – SVHTTDL – HLHVHNT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp;

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp thông báo thể lệ cuộc thi ảnh nghệ thuật năm 2016, chủ đề “Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh Đồng Tháp” số 27/TB ngày 22 tháng 3 năm 2016 cơ bản không có gì thay đổi. Riêng phần III, ở nội dung gạch đầu dòng thứ tư:

- Chấp nhận mọi phương pháp thể hiện, nhưng không được sai lệch sự thật.

        xin sửa đổi như sau:

Do chủ đề cuộc thi là “Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh Đồng Tháp”  nên không chấp nhận thủ thuật chắp ghép làm sai lệch sự thật. Ban tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gởi file gốc để kiểm tra khi cần thiết.

* Thời gian nhận ảnh đến 17 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2016 kết thúc

Ban Tổ chức rất mong các tác giả trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và TP. HCM nhiệt tình tham gia để cuộc thi thành công tốt đẹp.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- T/T Tỉnh ủy; 

- T/T HĐND Tỉnh;               (để báo cáo)

- T/T UBND Tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Giám đốc Sở VHTTDL;

- Phòng VH&TT, TTVH-TT,

  các huyện, thị, TP;                    (để tham gia)

- Phân hội Nhiếp ảnh                   

  (Hội LH VHNT tỉnh);

- Báo Văn nghệ ĐT;             (để phối hợp

- Báo ĐT; Đài PTTH ĐT;     tuyên truyền)

- TTVH tỉnh;                                 

- Phòng Nghiệp vụ Văn hóa;     (để thực hiện)

- Các thành viên BTC;   

  - Lưu: 02 VT.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

P. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

                                       Đã ký

 

 

 

Phạm Khiêm

Chủ tịch Hội LH VHNT Đồng Tháp

Ghi chú: Hội LH Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và TP.HCM thông báo đến đến tác giả để tham gia. 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( Báo Văn nghệ Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |