Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021        
     
 
   Báo văn nghệ Đồng Tháp
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  13/07/2018  
  QUY CHẾ Đầu tư sáng tác Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp năm 2018 ____  
 

- Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng  tạo tác phẩm, công trình Văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020 ( Sau đây gọi là Quyết định số 650/QĐ-TTg);

- Thục hiện Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội Nhà báo địa phương trong giai đoạn 2016 – 2020;

- Thực hiện Thơng tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp xây dựng quy chế đầu tư sáng tác VHNT Đồng Tháp năm 2018 với những nội dung như sau:

 
 
 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG:

1- Mục đích yêu cầu:

Nhằm cổ vũ động viên và tạo điều kiện cho lực lương hội viên Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp sáng tác những tác phẩm mới, có chất lượng nghệ thuật và tư tưởng cao, góp phần định hướng thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, phục vụ tốt các nhu cầu chính trị của địa phương.

2- Đối tượng dự xét đầu tư:

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp, trừ những thành viên tham gia Hội đồng chấm đầu tư ny.

II. NỘI DUNG - ĐỀ TÀI TÁC PHẨM THAM GIA ĐẦU TƯ:

1-Về chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ca ngợi những cá nhân và tập thể cần kiệm, liêm chính; chí công, vô tư, những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và cuộc sống, những lối sống cao đẹp vì mọi người. v..v..

2- Đề tài “ Đồng Tháp- Đất sen hồng”.

Phản ánh về lịch sử văn hóa, thiên nhiên tình yêu lao động gắn với tình yêu đôi lứa của con người Đồng Tháp; ca ngợi hình ảnh “ Đồng Tháp – Thuần khiết như hồn sen” đậm chất hoang sơ, thiên nhiên phong phú, đa dạng về hệ sinh thái của vùng đất ngập nước, con người Đồng Tháp bình dị, hữu tình, hào phóng.

Giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương Đồng Tháp với nền nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh, với những sản vật địa phương giàu tiềm năng phát triển; làng nghề truyền thống, những sáng tạo trong xây dựng kinh tế.

Hình ảnh đầu tư đầy tiềm năng, chính quyền thân thiện: giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường không ngừng được cải thiện và đầu tư mới, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, hội nhập vào sự phát triển chung của khu vực. Ghi nhận sự chuyển mình của vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười đang không ngừng đổi mới, nỗ lực vươn lên và đạt được nhiểu thành tựu kinh tế - văn hóa – xã hội, những mô hình, công trình mới trọng điểm của tỉnh .v..v.

3- Đề tài về đấu tranh cách mạng Đồng Tháp giai đoạn từ 1930 đến 1975 – trong đó phản ánh ca ngợi những chiến công, sự gian khổ, hy sinh của quân và dân Đồng Tháp trong 2 cuộc kháng chiến, những tấm gương anh hùng, những trận đánh và những móc lịch sử tiêu biểu của thời kỳ này, về đề tài tuyên truyền bảo vệ biển đảo Việt Nam.

4- Đề tài về thiên nhiên, con người Đồng Tháp

Trong đó tập trung phản ánh, ca ngợi thiên nhiên con người Đồng Tháp, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa – du lịch, những nét đẹp về văn hóa tâm hồn của con người Đồng Tháp.

5- Đề tài về thanh thiếu niên và nhi đồng.

Ưu tiên những tác phẩm sáng tác theo nội dung – đề tài (1; 2) đã nêu ở trên.

III. PHƯƠNG THỨC XÉT ĐẦU TƯ:

1- Thành lập Hội đồng xét đầu tư.

- Thành phần gồm đại diện thường trực Hội, các chuyên ngành trực thuộc có hội viên tham dự xét đầu tư và một số văn nghệ sĩ có uy tín trong và ngoài tỉnh tham gia, do Chủ tịch Hội làm Chủ tịch Hội đồng.

  - Hội đồng có trách nhiệm xét đầu tư để xếp loại cho từng tác phẩm một cách công tâm, khách quan.

- Các thành viên trong Hội đồng xét đầu tư không được gởi tác phẩm tham d.

2- Cách thức trao đầu tư:

     - Căn cứ quy chế, các tác giả sáng tác hoàn chỉnh tác phẩm gởi về Hội liên hiệp VHNT Đồng Tháp. Trong phong bì, ngoài  họ tên, tác giả cần ghi:

 “Tác phẩm tham dự xét đầu tư VHNT năm 2018”

- Căn cứ chất lượng tác phẩm, Hội đồng xét đầu tư sẽ thẩm định xếp loại. Sau đó các tác giả sẽ nhận đủ 100% số tiền theo loại A - B - C và khuyến khích (KK) mà Hội đồng đã xếp loại. Mỗi tác giả chỉ được nhận đầu tư cho 01 thể loại được hội đồng xét đầu tư xếp loại cao nhất.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

1- Về thể loại:

a)      Chuyên ngành Văn học: (Đơn vị tính là tác phẩm).

  Gồm: - Truyện ngắn, hồi ký, bút ký, phóng sự… những tác phẩm có độ dài dưới 100 trang A4 và thơ .

     -  Tiểu thuyết: tác phẩm có độ dài 100 trang A4 trở lên.

b) Chuyên ngành Nhiếp ảnh: (Đơn vị tính là nhóm tác phẩm).

     -Mỗi nhóm 05 ảnh

c) Chuyên ngành Âm nhạc: (Đơn vị tính là tác phẩm)

     - Gồm: Ca khúc có phần đệm và không phần đệm, tổ khúc, hợp xướng, tác phẩm khí nhạc (đối với tổ khúc, hợp xướng, khí nhạc ít nhất là 3 chương mới xếp tác phẩm dài).

d) Chuyên ngành Mỹ thuật: (Đơn vị tính là tác phẩm)

     - Đối với các loại tranh sơn dầu, lụa… có chiều dài 1 cạnh ít nhất là 60cm trở lên và  tượng, phù điêu chiều cao ít nhất 60cm trở lên.

*Chuyên ngành Mỹ thuật hạn nộp tác phẩm 30/6/2018 và thẩm định trước khi đưa đi dự triển lãm ĐBSCL.

đ) Chuyên ngành Sân khấu: (Đơn vị tính là tác phẩm)

- Bài ca vọng cổ, kịch ngắn, kịch vui độ dài từ 30 phút đến 60 phút.

- Kịch, chập cải lương có độ dài từ trên 60 phút trở lên.

e) Chuyên ngành  Văn nghệ Dân gian và lý luận phê bình: (Đơn vị tính là đề tài, bài viết)

- Mỗi đề tài bài viết có độ dài ít nhất 6 trang A4 cho thể loại Văn nghệ dân gian và 04 trang cho thể loại lý luận phê bình.

f) Điện ảnh – Truyền hình gồm:

-  phim phóng sự truyền hình, chuyên đề nghệ thuật ngắn;

- Phim truyện di , nhiều tập;

2- Quy định chung:

- Các tác phẩm tham dự đầu tư phải là tác phẩm mới sáng tác trong thời gian từ 01/10/2017 đến 31/7/2018 (những tác phẩm dự đầu tư năm 2017 trở về trước và những tác phẩm viết theo đặt hàng không được dự đầu tư lần này).

- Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành chỉ gởi  01 tác phẩm. Nếu tác giả gởi quá số lượng sẽ không được xét.

- Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận và tiền cho tác phẩm đạt chất lượng cao nhất của mỗi tác giả.

- Tác phẩm tham dự đầu tư, Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng. Tác phẩm được sử dụng, tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định.

- Tác phẩm tham dự đầu tư phải đánh máy vi tính trên một mặt giấy A4 (trcác chuyên ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh).

- Ảnh, mỗi tác giả gửi 05 bộ, khổ ảnh 13cm x 18cm v file kỹ thuật số, định dạng Jpg, có dung lượng từ 03MB đế 05MB, độ phân giải 300 dpi cho mỗi ảnh.

- Tranh ngồi bản gốc, phải gởi ảnh chụp 13x18cm km theo.

- Không nhận tác phẩm đầu tư qua E-mail.

V. MỨC ĐẦU TƯ CHO TỪNG THỂ LOẠI:

TT

Thể loại

Bậc A

Bậc B

Bậc C

KK

1

Truyện ngắn, phóng sự, ký, Hồi ký...

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2

Thơ

3.000.000

2.500.000

1.500.000

1.000.000

3

Mỹ thuật

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.500.000

4

Nhiếp ảnh

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

5

Ca cổ

3.000.000

2.500.000

1.500.000

1.000.000

6

Ca khúc

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

7

Tấu hài

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

8

Tổ khúc, hợp xướng

9.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

9

Tiểu thuyết

9.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

10

Kịch ngắn

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

11

Kịch dài, Vở cải lương dài

9.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

12

Văn nghệ dân gian, lý luận phê bình

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

13

Phim phóng sự chuyên đề ngắn

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

14

Phim truyện dài, phim truyền hình nhiều tập,

9.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 - Thời gian nhận tác phẩm: Từ nay đến hết ngày 31-8-2018(những tác phẩm gởi sau ngày này sẽ không được xét đầu tư).

 - Hội đồng xét đầu tư sẻ tiến hành nghiệm thu và trao đầu tư vào cuối năm 2018(sẻ thông báo sau).

- Các tác giả khi gửi tác phẩm dự đầu tư; phải gửi thông tin chuyển khoản kèm theo để BTC chuyển kinh phí đầu tư khi được xét chọn; (Nếu không có tài khoản Hội Liên hiệp VHNT không chịu trách nhiệm giải quyết các thắc mắc của hội viên)

+ Tên chủ tài khoản:

+ Số tài khoản:

+ Tên chủ tài khoản:

+ Số tài khoản:

+ Tại ngân hàng:

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa rõ, đề nghị hội viên liên hệ tại Văn phòng Hội Lin hiệp VHNT Đồng Tháp – số 54 Lý Thường  Kiệt, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  ĐT: 02273853640 để được giải đáp.

 

              

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TT/TU                                                                                                                                                 

- UBND

- Ban Tuyên giáo TU

- Sở Tài chính                                    Thay b/c                                                               

- Lin hiệp các Hội VHNT Việt Nam                                     Phạm Khiêm         

- Quỹ đầu tư VHNT Việt Nam                                                                                                          

-Hội viên Hội liên hiệp VHNT                    

- Như điều 3

- Lưu.                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
     
  Anh Đào ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
 • 1 2 


  Các bản tin Khác

   Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |