Thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021        
     
 
   Báo văn nghệ Đồng Tháp
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  12/07/2019  
  Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” tỉnh Đồng Tháp năm 2019.  
 

Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng

mang tên “Búa liềm vàng” tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

 
 
 

Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng

mang tên “Búa liềm vàng” tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

------

Điều 1. Tên gọi Giải thưởng

Giải Báo chí về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng" tỉnh Đồng Tháp năm 2019 là giải thưởng do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

- Tiếp tục khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng; vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sự chỉ đạo tập trung của các cấp uỷ, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương; sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tăng thêm niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, cung cấp thông tin và tạo diễn đàn để nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần vào việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.

- Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, Đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn Tỉnh; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

- Thông qua Giải "Búa liềm vàng" cổ vũ các tổ chức đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Thể lệ này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại tham gia, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

- Mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

- Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia dự Giải “Búa liềm vàng” phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, …) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được chọn từ 01 đến 03 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự.

- Tác giả tham gia Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

- Những tác phẩm đạt giải sẽ được Ban tổ chức Giải gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng" lần thứ IV năm 2019.

Điều 5. Tiêu chí xét, trao giải

1. Tiêu chí chung

a) Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ...) kể từ ngày 01/11/2018 đến trước ngày nộp tác phẩm dự thi.

Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có có 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

b) Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí cấp Tỉnh vẫn được quyền dự Giải Búa liềm vàng nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã gửi tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương.

d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

- Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện, ảnh báo chí...

e) Tác phẩm được xét Giải phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điếm công bố.

f) Tác phẩm không được xét:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện...).

- Ánh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí

a) Báo in

Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

b) Báo điện tử

Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thế hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

c) Phát thanh

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

d) Truyền hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

e) Ảnh báo chí

- Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh.

Điều 6. Cơ cấu giải thưởng

- Có 05 giải A; 10 giải B; 15 giải C; 25 giải khuyến khích.

- Giá trị giải thưởng:

+ Giải A: 5.000.000 đồng/giải.

+ Giải B: 4.000.000 đồng/giải.

+ Giải C: 3.000.000 đồng/giải.

+ Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

- Hình thức khen thưởng đối với các tác phẩm đạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm biểu trưng Búa liềm vàng tỉnh Đồng Tháp.

Điều 7. Cơ quan Thường trực Giải

 Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng là Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Cơ quan Thường trực có trách nhiệm:

1. Phối họp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

3. Chịu trách nhiệm bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức Giải và Hội đồng chấm Gii.

4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng.

 Điều 8. Ban Giám khảo

1. Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải là Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

2. Giúp việc cho Ban Giám khảo có Tổ Thư ký Giải và Tổ giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải.

3. Ban giám khảo xây dựng Quy chế chấm điểm phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí.

Điều 9. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao Giải

- Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Ban Giám khảo xem xét, đánh giá thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức giải để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải A, B, C, Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí và không nhất thiết phải đủ số lượng các giải theo cơ cấu giải thưởng.

- Lễ Tổng kết, công bố và trao giải thưởng được tổ chức trong tháng 11 năm 2019.

- Hoàn chỉnh thủ tục cho các tác phẩm đạt giải gửi tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng" chậm nhất ngày 05/11/2019.

Điều 10. Kinh phí hỗ trợ Giải

Kinh phí tổ chức và giải thưởng được trích từ nguồn đảng phí trích giữ lại của Đảng bộ Tỉnh

Điều 11. Hồ sơ, thủ tục bài dự thi.

1.  Về tác giả:

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.

2. Về tác phẩm:

a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 02 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm 02 bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn...của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

-  Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo in và điện tử phải đồng thời gửi file vào địa chỉ email: bualiemvangdongthap@gmail.com để Ban Tổ chức Giải thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

-      Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc
USB, mỗi đĩa
chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

-      Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc phải dịch sang tiếng Việt.

b)  Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm, thiết bị lưu trữ phạm quy này.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phm

- Thời gian: Thời hạn nhận bài dự thi bắt đầu từ tháng 7/2019 đến trước ngày 10/10/2019.

-  Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Số 09 đường Lê Thị Riêng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Liên hệ: Điện thoại: 0277.851409, Email: bualiemvangdongthap@gmail.com

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Ban Tổ chức giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan Thường trực của Giải.

2. Cơ quan Thường trực Giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

3. Tác phẩm báo chí dự giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

                                                                                                                                                                                 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 
     
  Anh Đào ( bao VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
 • 1 2 


  Các bản tin Khác

   Bài mới cập nhật





















 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
   



   
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |