Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Báo văn nghệ Đồng Tháp
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  19/07/2019  
  BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG PHAN VĂN THẮNG, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, bế mạc Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021  
   
 
 

BÀI PHÁT BIỂU

CỦA ÔNG PHAN VĂN THẮNG, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TU,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH,

bế mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX,

nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Ngày 16 tháng 7 năm 2019)

--------

Kính thưa:

- Ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ;

- Các vị đại biểu Quốc hội khoá XIV - đơn vị tỉnh Đồng Tháp;

- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh;

- Cùng toàn thể quý khách dự, bà con cử tri và nhân dân tỉnh nhà!

 

Đến thời điểm này, Kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân Tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung Chương trình đề ra. Hội đồng nhân dân Tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua 15 nghị quyết. Các nghị quyết đã được các đại biểu xem xét một cách thận trọng, đã cân nhắc đến từng phương án và được thông qua với sự đồng thuận cao. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp được cử tri và nhân dân quan tâm đánh giá cao cho thấy, các nhóm vấn đề được lựa chọn là xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cử tri. Thủ trưởng các ngành đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra những cam kết nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực phụ trách. Hội đồng nhân dân Tỉnh ghi nhận và đề nghị thành viên Uỷ ban nhân dân và các ngành Tỉnh sớm có hành động cụ thể để triển khai những cam kết trong thực tế đạt hiệu quả cao nhất.

Tôi đề nghị Uỷ ban nhân dân và các thành viên, các địa phương, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc và chuyển hoá thành hành động cụ thể đối với ý kiến phát biểu đầy tâm huyết của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại Kỳ họp này đó là tiếp tục nhấn mạnh về tình hình và kết quả thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp", trong đó, đặc biệt là vấn đề định hướng hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân tỉnh ta chuyển đổi nhanh từ "tư duy sản xuất" sang "tư duy kinh tế" trong phát triển nông nghiệp; khẳng định vai trò dẫn dắt của các ngành chủ quản trong thực hiện tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp. Đây là điểm nghẽn mà chúng ta cần tháo gỡ nhanh. Các ý kiến đóng góp của đại biểu, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương trong thời gian tới, trong đó, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm 2019, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ, khuyến khích phong trào khởi nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ giải ngân vốn đạt  Kế hoạch đề ra. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019, trong đó, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Bệnh viện 700 giường; dự án hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự; đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Kiều và Cụm công nghiệp Tân Lập… Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện danh mục đầu tư cho giai đoạn 2021 - 2025, nhất là những công trình trọng tâm, mang tính động lực, tạo sức bật phát triển cho nhiệm kỳ tới.

3. Hoàn chỉnh Đề án "Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; triển khai xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025, phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh.

4. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển các loại hình hợp tác xã; thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh đã ban hành; sớm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận được nguồn vốn, hoạt động hiệu quả, bền vững hơn trong điều kiện khó khăn, thách thức do sự thay đổi của thị trường truyền thống.

5. Tập trung tháo gỡ những hạn chế, khó khăn trong quá trình hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở các địa phương trong công tác quản lý, vận hành hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng. Nghiên cứu đổi mới hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, địa bàn dân cư, nhất là nhu cầu tập hợp quần chúng, vui chơi, giải trí của cộng đồng.

6. Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ vay tôn nền cụm, tuyến dân cư và kiên cố hoá kênh mương để thanh toán các khoản nợ vay đúng hạn; hạn chế phát sinh nợ tạm ứng mới và kiên quyết xử lý dứt điểm nợ tạm ứng ngân sách của các ngành, các cấp đã kéo dài qua các năm. Rà soát, lập hồ sơ phân loại nợ đọng thuế theo nhóm nợ khó thu và có khả năng thu, đồng thời tập trung xử lý, cương quyết thu hồi nợ đọng thuế đối với nhóm nợ có khả năng thu theo đúng quy định pháp luật.

7. Thực hiện nghiêm kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại phiên giải trình về nâng cao chất lượng Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, quan tâm chất lượng giáo dục mầm non, trường đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá đúng học lực và hạnh kiểm của học sinh ở các cấp học; phòng ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bạo lực học đường; tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm; kiểm tra cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị tốt công tác khai giảng năm học 2019 - 2020. Nâng cao chất lượng công tác phân luồng, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Các ngành, địa phương khắc phục tâm lý "tự bằng lòng" với thành tích đạt được, tiếp tục đồng hành, tuyên truyền, tập trung hỗ trợ cụ thể để Chương trình "Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng" năm 2019 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt nhất, vừa phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của Đồng Tháp chúng ta trong bối cảnh hội nhập.

8. Tập trung ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Tỉnh, không để phát sinh thêm ổ dịch mới gắn với bảo đảm môi trường sinh thái; kịp thời triển khai các phương án hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, hỗ trợ kinh phí để các địa phương chi trả cho người dân; triển khai kế hoạch tái đàn, ổn định sản xuất sau khi công bố hết dịch.

9. Về triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân Tỉnh biểu quyết thông qua:

Đề nghị Uỷ ban nhân dân và các ngành Tỉnh khẩn trương xây dựng và ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với nguồn lực, điều kiện của từng địa phương. Điều quan trọng là phải đề ra mục tiêu cụ thể, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu còn lại của năm 2019, đồng thời gắn với phân công trách nhiệm cụ thể từng tổ chức, cá nhân để có cơ sở kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm, khả năng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt các nghị quyết, Tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở từng cộng đồng dân cư. Đây sẽ là những đóng góp quan trọng, thiết thực nhất để hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

Đối với trách nhiệm đại biểu dân cử, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh cần tiếp tục cộng đồng trách nhiệm với các ngành, các cấp; phân bổ hợp lý lịch trình hành động cá nhân để tiếp xúc cử tri và nhân dân ngoài chương trình chung, trực tiếp lắng nghe, ghi nhận, động viên, chia sẻ, đối thoại, hướng tới phát huy tinh thần "nỗ lực tự thân" của người dân và sự đồng thuận xã hội trong triển khai các chủ trương, chính sách phát triển quê hương.

Thưa các vị đại biểu, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà,

Hội đồng nhân dân Tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu phát triển của năm 2019, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhân Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Tỉnh kêu gọi các ngành các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh nhà tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, không sử dụng túi ny-long, sản phẩm nhựa dùng một lần để đến năm 2025, góp phần cùng cả nước gìn giữ, bảo vệ môi trường sinh thái "xanh - sạch" cho thế hệ mai sau.

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, Tôi trân trọng cảm ơn và biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của Uỷ ban nhân dân và các sở, ngành Tỉnh; các Ban và cơ quan của Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Trân trọng cảm ơn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và đông đảo cử tri tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần thành công cho Kỳ họp.

Trân trọng cảm ơn Thường trực Tỉnh uỷ, các vị đại biểu Quốc hội - đơn vị tỉnh Đồng Tháp, quý khách dự đã đến theo dõi trực tiếp diễn biến Kỳ họp; các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài Tỉnh đã theo dõi, thông tin tuyên truyền về kết quả kỳ họp.

Thay mặt Chủ toạ Kỳ họp, Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX.

Xin trân trọng cảm ơn quý khách dự và các vị đại biểu!

 
     
  Anh Đào ( bao VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
 • 1 2 


  Các bản tin Khác

   Bài mới cập nhật

 • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |