Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020        
     
 
   Danh sách Hội viên
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  02/04/2011  
  Danh sách hội viên các Hội chuyên ngành Trung ương  
   
 
 

DANH SÁCH HỘI VIÊN CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH TW

 

01. Cái Văn Thái (Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam)  

02. Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam)  

03.Nguyễn Hữu Nhân (Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam)  

04. Trần Quốc Toàn (Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam)  

05. Trần Công Hiến (Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam)  

06. Đặng Thu Hương (Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam)  

07. Dương Quản Đại (Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam)  

08. Phạm Ngọc Hiếu (Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam)  

09. Nguyễn Đắc Nguyên (Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam)  

10. Nguyễn Oanh (Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam)  

11. Nguyễn Thành Thu (Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam)  

12. Nguyễn Quang Trình (Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam)  

13. Bùi Bé Tư (Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)  

14. Nguyễn Khắc Hiếu (Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)  

15. Nguyễn Văn Nguyên (Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)  

16. Phạm Phước Rạng (Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)  

17. Nguyễn Ngọc Thành (Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)  

18. Nguyễn Văn Hậu (Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)  

19. Đỗ Lâm Viên (Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)  

20. Đoàn Văn Hồng (Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)  

21. Nguyễn Quốc Hân (Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)  

22. Huỳnh Công Trường (Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)  

23. Lâm Minh Nhựt (Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)  

24.Nguyễn Thanh Tùng (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam)  

25.Phạm Công Đức (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam)  

26.Phạm Khiêm (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam)  

27.Đặng Văn Hoàng (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam)  

28.Đỗ Hữu Nghĩa (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam)  

29.Nguyễn Duy Trung (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam)  

30.Trần Tấn Lực (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam)  

 31. Trần Văn Thành (hội viên hội Nhạc sĩ VN, Hội Văn nghệ dân gian VN)

32. Trần Thắng Vinh (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

33. Nguyễn Thanh Hùng (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

34. Đặng Tiền Duyên (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

35. Trần Bạch Phần (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

36. Nguyễn Thanh Tùng (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

37. Trần Thanh Hà (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

38. Nguyễn Văn Đẳng (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

39. Nguyễn Văn Rô (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

40. Nguyễn Ngọc Hiền (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

41. Trương Vũ Phước (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

42. Huỳnh Ngọc Tâm (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

43. Nguyễn Thị Kim Ảnh (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

44. Lê Hữu Thành (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

45. Nguyễn Thị Hằng (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

46. Châu Hải Yến (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

47. Giang Thanh Hương (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

48. Đinh Minh Mẫn (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

49. Trần Ngọc Tuấn (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

50. Trương Kim Loan (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

51. Nguyễn Thanh Sơn (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

52. Nguyễn Văn Hùng (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

53. Lê Hoàng Ái Nam (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

54. Nguyễn Văn Hời (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

55. Phạm Kim Oanh (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

56. Nguyễn Văn Nết (Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam)  

57. Nguyễn Hữu Hiếu (Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam)  

58. Nguyễn Nhất Thống (Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam)  

59. Nguyễn Quốc Trạng (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

60. Bùi Quang Thịnh (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

61. Lê Minh Hoan (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

62. Huỳnh Quang Dạng (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

63. Nguyễn Hữu Thế (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)

64. Nguyễn Bình Phương (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

65. Lê Vũ Hân (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

66. Trương Thị Mộc Lan (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

67. Phạm Ngọc Thuý (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

68. Lê Minh Nhựt (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

69. Ngô Quốc Việt (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

70.Võ Hoa Thiếm (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

71. Đinh Xuân Hoàng (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

72. Phan Tấn Thọ (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

73. Phạm Văn Bân (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  

74. Trương Đình Quang (Hội viên Hội Kiến Trúc Sư  Việt Nam)  


 

 

 

 

 

 
     
  Hội Văn học Nghệ thuật ( Văn phòng Hội)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 • 1 
   Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |