Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021        
     
 
   Diễn đàn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  19/07/2018  
  BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG PHAN VĂN THẮNG, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, bế mạc Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021  
  Đến thời điểm này, Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX đã hoàn thành nội dung Chương trình đề ra.  
 
  

Đến thời điểm này, Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX đã hoàn thành nội dung Chương trình đề ra. Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua 18 nghị quyết; nghe các sở, ngành phát biểu tham luận các giải pháp về: Khắc phục tình hình chậm triển khai thi công các công trình, thu hồi vốn tạm ứng chậm, kéo dài nhiều năm; nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở các xã, phường, thị trấn và giải pháp ngăn chặn hiệu quả hoạt động tín dụng đen và băng nhóm tội phạm; vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, giải pháp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Qua đó, có trên 10 lượt ý kiến thảo luận, tranh luận và 15 lược ý kiến chất vấn, truy vấn của đại biểu trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào trọng tâm nội dung điều hành phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề được bà con cử tri và nhân dân quan tâm. Nội dung thảo luận, tranh luận, trả lời chất vấn nhìn chung đáp ứng yêu cầu, giải trình khá đầy đủ những vấn đề của đại biểu đặt ra, nhận thấy được những hạn chế, thiếu sót, thẳng thắn nhận trách nhiệm và kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục mang tính khả thi cao. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề chúng ta cần phải rút kinh nghiệm như: Nội dung chất vấn cần ngắn gọn, cụ thể, trọng tâm; trả lời chất vấn cần cụ thể, tránh giải thích vòng vo, trách nhiệm rõ ràng, nhất là khắc phục tâm lý nể nang, né tránh, ngại đụng chạm v.v… để những phiên thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn lần sau đạt yêu cầu hơn, giải quyết tốt hơn những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Tôi đề nghị Uỷ ban nhân dân và các thành viên, các địa phương, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu đầy tâm huyết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp này, nhất là tinh thần trách nhiệm của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử; các ý kiến đóng góp của đại biểu, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương trong thời gian tới, trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Thứ nhất, về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh

1. Triển khai thực hiện tốt kết luận Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong Tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục thực hiện tốt Đề án phát triển Du lịch, Đề án “Tạo dựng hình ảnh địa phương”, Chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài, Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp” theo định hướng "Hợp tác, liên kết, thị trường, giảm chi phí, tăng chất lượng, chế biến tinh", gắn với công tác giảm nghèo và xây dựng nông nghiệp, nông thôn mới theo tinh thần "Làng mới". triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao, theo hướng bảo quản, chế biến nông sản và hạ tầng dịch vụ hậu cần phục vụ nông nghiệp; nhân rộng có hiệu quả các mô hình "Nông nghiệp thông minh" gắn với xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng nông sản; triển khai nhiều mô hình chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả, đan xen các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và suy giảm tài nguyên nước.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ nâng cao chất lượng kinh tế hợp tác, trọng tâm là các hợp tác xã tham gia chuỗi ngành hàng; khuyến khích và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm giá thành; khuyến khích, tạo điều kiện thành lập các hội, câu lạc bộ ngành hàng; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành chăn nuôi, kế hoạch thực hiện mô hình “Cộng đồng dân cư xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng mô hình Hội quán trong Nhân dân. Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

3. Đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch và các chính sách vừa mới được thông qua tại Kỳ họp này; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao theo định hướng “tìm ra những nhà đầu tư có tư duy mới, cóm tầm quản trị chiến lược, không chấp nhận đối với những nhà đầu tư chỉ hoạt động duy nhất vì mục đích lợi nhận”.

4. Cải thiện môi trường đầu tư; tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích phong trào khởi nghiệp thông qua phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp; sớm đưa Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Hỗ trợ khởi nghiệp đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Hợp tác xã và Nhân dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng bảo đảm có hiệu quả. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các dự án, công trình xây dựng cơ bản đúng kế hoạch; tiếp tục kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ xây dựng hạ tầng thiết yếu, cụm tuyến dân cư để di dời, bố trí chỗ ở ổn định cho hộ dân khu vực sạt lở.

5. Quán triệt thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp bảo đảm ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm phòng, chống vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng; đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, bán hàng đa cấp; triệt xóa các điểm hoạt động phạm tội về ma túy, băng nhóm thanh thiếu niên càn quấy, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

- Thứ hai, về công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật

Thời gian qua, công tác quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan công quyền trong việc cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kinh tế có sự tiến bộ rõ nét, thể hiện qua chỉ số năng lực cạnh tranh của Tỉnh luôn đứng trong tốp đầu trong cả nước. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với địa phương vẫn đang là mấu chốt cần quan tâm tháo gỡ. Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các ngành liên quan cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành trên các lĩnh vực một cách năng động, linh hoạt hơn và quyết liệt hơn, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ, kiến tạo và hành động. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nỗ lực hoàn thành tốt nhất trách nhiệm được giao, chủ động tham mưu cho lãnh đạo giải quyết công việc một cách khẩn trương, hiệu quả.

Qua tham luận, thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều đại biểu băn khoăn về tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng phức tạp. Do đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần chủ động phối hợp với các lực lượng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhất là gia đình; phát huy sâu rộng và hiệu quả phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, quản lý đối tượng, quản lý con em mình và phối hợp đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm.

Qua đây, Hội đồng nhân dân Tỉnh kêu gọi bà con cử tri tỉnh nhà tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn việc quản lý, giáo dục con em mình, thường xuyên đề cao cảnh giác để hỗ trợ cho các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thứ ba, về công tác triển khai thực hiện các nghị quyết

Căn cứ vào các nghị quyết vừa thông qua, Uỷ ban nhân dân và các ngành Tỉnh cần khẩn trương xây dựng và ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với nguồn lực, điều kiện của từng địa phương. Điều quan trọng là phải đề ra mục tiêu cụ thể, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm 2018, đồng thời gắn với phân công trách nhiệm cụ thể từng tổ chức, cá nhân để có cơ sở kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm, khả năng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, Tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở từng cộng đồng dân cư. Đây sẽ là những đóng góp quan trọng, thiết thực nhất để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Đối với trách nhiệm đại biểu dân cử, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh cần tiếp tục cộng đồng trách nhiệm với các ngành, các cấp; phân bổ hợp lý lịch trình hành động cá nhân để tiếp xúc với bà con cử tri, Nhân dân ngoài chương trình chung, trực tiếp lắng nghe, ghi nhận, động viên, chi sẻ, đối thoại, hướng tới phát huy “nổ lực tự thân” của người dân và sự đồng thuận xã hội trong triển khai các chủ trương, chính sách phát triển địa phương.

Thưa các vị đại biểu, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà,

Hội đồng nhân dân Tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, nổ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu phát triển của năm 2018.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Tôi trân trọng cảm ơn và biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của Uỷ ban nhân dân và các sở, ngành Tỉnh; các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Trân trọng cảm ơn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và đông đảo cử tri tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần thành công cho Kỳ họp.

Trân trọng cảm ơn Thường trực Tỉnh uỷ, các vị đại biểu Quốc hội - đơn vị tỉnh Đồng Tháp, quý khách dự đã đến theo dõi trực tiếp diễn biến Kỳ họp; các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài Tỉnh đã theo dõi, thông tin tuyên truyền về kết quả kỳ họp.

Thay mặt Chủ toạ Kỳ họp, Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Bảy của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX.

Xin trân trọng cảm ơn quý khách dự và các vị đại biểu!

 
     
  Anh Đào ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
 • 1 2 


  Các bản tin Khác

   Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |